Συνημμένα παρατίθεται η ιατρική βεβαίωση, η προσκόμιση της οποίας είναι απαραίτητη κατά την είσοδο του αθλητή. Πατώντας στο παρακάτω link μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf την ιατρική βεβαίωση.

Ιατρική Βεβαίωση

Share