Ο χάρτης για την πρόσβαση στο γήπεδο των Μελισσίων δίνεται στο παρακάτω link, καθώς και στην εικόνα που ακολουθεί. 

Διεύθυνση: Παλαιών Πατρών Γερμανού 2-14, Μελίσσια, 15127

Link για πρόσβαση στο γήπεδο των Μελισσίων

Share